English | Malay

 

Pandangan Dari Udara  Pemuliharaan & Pengurusan   Projek   Dulu & Kini   Flora & Fauna   Maklumat Pelawat   Talian

   Bahan Rujukan   Onlinestore    Reservations   Tariffs  Berita   Soalan   Terms   Runjukan


Projek Pengurusan Kawasan Lembangan Maliau 1999-2003

Projek “Pengurusan Kawasan Lembangan Maliau” telah dipersetujui sebagai satu projek kerajaan dengan kerajaan Malaysia-Denmark dalam bidang alam sekitar pada Oktober 1998. Projek ini bertujuan menjamin pemuliharaan Lembangan Maliau untuk kepentingan Sabah, Malaysia dan masyarakat antarabangsa.

Bantuan daripada pihak Denmark disediakan melalui DANIDA (Danish International Development Assistance) telah digariskan apabila satu juruperunding Denmark dipilih untuk dipertanggungjawabkan membekalkan bantuan daripada pihak Denmark. Bantuan-bantuan ini dan perkara berhubung telah dimeterai dalam bentuk kontrak pada Oktober 1999 antara DANCED dan juruperundingnya, Ornis Consult Ltd. dan NEPCon Joint Venture, manakala bantuan daripada Malaysia melalui Yayasan Sabah (Sabah Foundation), bagi pihak Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Maliau.

Satu Jawatankuasa Pemandu Projek (Project Steering Committee) telah dibentuk untuk memantau perkembangan projek, dan meluluskan sebarang perubahan utama ke atas pelaksanaan projek. Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau secara formal projek oleh Kerajaan Malaysia dan DANIDA.

Ahli-ahli Jawatankuasa Pemandu Projek adalah:

• Setiausaha Tetap Pejabat Hasil Bumi Jabatan Ketua Menteri, Sabah (Pengerusi)
• Pengarah, Jabatan Perhutanan Sabah
• Pengarah, Yayasan Sabah
• Pengarah, Unit Perancang Ekonomi Sabah, Jabatan Ketua Menteri Sabah
• Wakil Kementerian Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Sabah
• Pengarah Unit Perancang Ekonomi Persekutuan
• Kaunselor Persekitaran, Kedutaan Di Raja Denmark (Kuala Lumpur)


Satu Kumpulan Pengurusan Projek, yang terdiri daripada Pengarah Projek, Dr. Waidi Sinun, dari Bahagian Perhutanan dan Pemasaran Yayasan Sabah, dan Ketua Penasihat Teknikal, En. Hans Skotte Moeller, Ornis Consult/NEPCon, menyelia satu pasukan projek yang melibatkan kakitangan tempatan dan juga luarnegeri.

Projek empat tahun ini bermula secara rasminya pada 1hb Oktober 1999 sehingga 30 September 2003 dan matlamatnya merangkumi:

  • Pembentukan suatu struktur pengurusan berfungsi untuk Kawasan Pemuliharaan Lembangan Maliau;

  • Pembinaan kemudahan pusat untuk penyelidikan dan aktiviti lain;

  • Penerbitan suatu Pelan Perancangan 10 tahun yang komprehensif;

  • Meningkatkan kemampuan kakitangan Yayasan Sabah dan agensi-agensi lain yang berkepentingan;

  • Menambah kesedaran mengenai keperluan konservasi jangka panjang di kalangan rakyat Sabah dan Malaysia, amnya, dan akhir sekali;

  • Pelaksanaan dan penerapan Perancangan Pengurusan.

Birdwatching From Maliau Falls. Photo By MoktiHanya 30% daripada Kawasan Pemuliharaan Lembangan Maliau telah diterokai, dan para penyelidik akan menjalankan kajian botanikal, fauna, kajicuaca, hidrologi, geologi dan tanah di samping penyelidikan pemetaan terperinci.

Projek ini juga telah menangani aktiviti kesedaran awam dan pendidikan alam sekitar mengenai Kawasan Pemuliharaan Lembangan Maliau, dan potensinya untuk eko-pelancongan.

Botanists At Work At Agathis Camp. Photo By S. AliSatu tapak awal, Kem Belian di luar Lembangan berhampiran muara Sg. Maliau telah dikenalpasti sebagai pusat penyelidikan lapangan. Satu Pejabat projek telah disediakan berhampiran Pusat Perhutanan Luasong, manakala Kumpulan Pengurusan Projek terletak di Bahagian Perhutanan dan Pemasaran Yayasan Sabah di Kota Kinabalu.

  

 

All Materials Yayasan Sabah
Powered by: IBiz Solutions, Inc.